Ocenenia a certifikáty

Certifikát ISO 9001:2008

SWS a.s. a jej dcérska spoločnosť SWS Distribution a.s. sú držiteľmi certifikátu EN ISO 9001:2008 pre oblasť „Nákup, predaj a distribúcia produktov IT“. Certifikát ISO bol udelený nezávislými inštitúciami EZÚ, CQS a IQNet.

SWS a.s bola začiatkom septembra 2012 opätovne úspešne re-cetrifikovaná na systém kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008. V septembri 2013 bol certifikát materskej spoločnosti rozšírený na dcérsku spoločnosť SWS Distribution a.s., ktorý potvrdil súlad s požiadavkami medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality. Nezávislou stranou bolo potvrdené, že kvalita poskytovaných služieb spĺňa medzinárodné štandardy a skupina SWS disponuje prevereným systémom riadenia so zárukou výkonnosti firmy.

CQS - Czech association for quality certification

CQS je združenie pre certifikáciu systémov riadenia kvality. Táto inštitúcia posudzuje schopnosť firmy plniť požiadavky, ktoré sú nutné pre získanie certifikátu. Certificate ISO from CQS    Certifikát ISO od CQS

IQNet - The international certification network

Inštitúciu IQNet tvorí medzinárodná sieť orgánov pre certifikáciu systémov riadenia, v ktorej sú zapojené organizácie z viac ako 35 štátov sveta. Certifikáty IQNet sú uznávané a podporované mezinárodne. Certifikát ISO od IQNet

Hodnotenie "AAA" ČEKIA Stability Award

Spoločnosti SWS a.s. bolo udelené prestížne ocenenie za stabilitu spoločnosti kapitálovou informačnou agentúrou. Vo vyhodnotení získala najvyššiu možnú známku "AAA", čím sa zaradila medzi najstabilnejšie spoločnosti v ČR a zahraničí.

SWS_certifikat_Cekia_2013.jpg

Certifikát AAA

Hodnotenie ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Stabilita je klasifikovaná známkami A, B a C tak, že A sú firmy vynikajúce a C rizikové. Pri posudzovaní sa hodnotia finančné výsledky firmy, dĺžka jej pôsobenia na trhu, management spoločnosti a makroekonomický vplyv na firmu.

Ocenenie Top Rating

Spoločnosť SWS a.s. dosiahla najvyššie medzinárodné ratingové hodnotenie D&B a k dátumu 9.4.2013 splnila podmienky udelenia certifikačného hodnotenia Top Rating®.

Top rating ocenění

Certifikát Top Rating

TOP 3 Partnerské stretnutie roku

Stretnutie partnerov SWS v Čejkoviciach bolo vyhlásené za jednu z najlepších akcií pre dealerov a získalo opäť titul Top3 partnerské stretnutie roku.

chw_top3_2011.jpg Stretnutie dealerov SWS je partnerské stretnutie, ktoré sa tradične koná v priestoroch zámku Čejkovice. SWS ho usporadúva dvakrát ročne na jar a na jeseň. V priebehu dňa sú pre partnerov pripravené odborné prednášky a workshopy od popredných IT dodávateľov. Večer vypĺňa zábavný program s ochutnávkou kvalitných moravských vín. Stretnutia v Čejkoviciach sa pravidelne zúčastňujú významní odberatelia z Českej aj Slovenskej republiky. Viac informácií sa dozviete v článku „ Fotoreportáž z partnerského stretnutia v Čejkoviciach“ na stránkach časopisu ChannelWorld.

Ocenenie udeľuje časopis ChannelWorld, ktorý kvalitu akcií hodnotí podľa troch kritérií: či akcia splnila očakávania partnerov, celkovú atmosféru akcie a zvládnutie organizačnej stránky. Pri akcii SWS porota ocenila zvlášť atmosféru, ktorá stretnutie sprevádza a jej celkový priebeh.

SWS patrí medzi 100 najlepších firiem

Podľa združenia CZECH TOP 100 patrí SWS a.s. medzi 100 najvýznamnejších firiem Českej republiky. V roku 2012 obsadila v prestížnej kategórii Najvýznamnejšie firmy ČR 87. miesto.

czech_top_100.jpg CZECH TOP 100 je združenie, ktoré od roku 1994 vytvára prehľady najvýznamnejších firiem. Hodnotenie je zostavované na základe ekonomických ukazovateľov, ako sú tržby, pridaná hodnota, počet zamestnancov apod.
 
 
 

SWS Distribution a.s. je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008 pre oblasť Nákup, predaj a distribúcia produktov IT

 
 
 
 
 
 
 
SWS Distribution a.s.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Obchodné oddelenie:
+421 2 48 200 500 | sales@swsd.sk
Fakturačné oddelenie:
+421 2 48 200 518 | faktury@swsd.sk
Reklamačné oddelenie:
+421 2 48 200 521 | rma@swsd.sk

Prevádzková doba SWS (po-pia)

Obchodné oddelenie

8:30 - 17:00

Produktoví manažéri

8:30 - 17:00

Pokladňa

8:30 - 17:00

Reklamačné oddelenie

8:30 - 17:00

Osobné odbery

8:30 - 17:00
 
 
Meno: Heslo:
 
 
 
 

Powered by CyberSoft s.r.o.

 

 

 

© 2021 SWS Distribution a.s.

Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 48 200 500, Fax: +421 2 48 200 599, sales@swsd.sk

 
 
 

Nahlásiť chybu